תרשים מס' 1 : תאור תהליך כניסה וטיפול ביזמים

 

סימוכין: ש- 0287-98